×

Advarselsmeddelelse

  • This event has already taken place.
Fredag d. 19. april 2019, Kl. 10:30 til kl. 11:30

Den røde tråd gennem tjenesten, som er uden prædiken, er Jesu vej til korset gennem 9 læsninger. De bliver ledsaget af musikstykker spillet af Ian van Rensburg på violin akkompangneret af kirkens organist, Niels Bo Emgren.  De, der har hørt Ian spille før, vil med sikkerhed slutte sig til vores opfordring om at komme og høre denne fantastiske musiker.

Liturgisk gudstjeneste: i folkekirken en gudstjeneste uden prædiken.

Den katolske gudstjeneste kan holdes uden prædiken, fx tidebøn som korbøn eller messen på en hverdag. Luther anså prædikenen for uundværlig, men i nutiden kan der også i evangeliske kirker holdes gudstjenester uden.

Medvirkende
Sted