Lørdag d. 4. maj 2019, kl. 19:00

Hvert år siden Danmarks befrielse d. 4. maj 1945, har man i Vinding sat lys, ikke kun i vinduerne, men også rundt omkring i haverne.

Denne tradition er blevet ført videre, både af de der oplevede befrielsen, samt af de nye generationer der er kommet til.

Kaffebord og fællessang i Forsamlingshuset bagefter


Samlet pris 75 kr.


Derefter er der tradition for, at gå sig en tur for at se de smukt illuminerede haver og huse.

Medvirkende
Silkeborg Mandskor
Pris
75 kr.