Mandag d. 4. maj 2020, kl. 19:00

Hvert år siden Danmarks befrielse d. 4. maj 1945, har man i Vinding sat lys, ikke kun i vinduerne, men også rundt omkring i haverne.

Denne tradition er blevet ført videre, både af de der oplevede befrielsen, samt af de nye generationer der er kommet til.

Kaffebord og fællessang i Forsamlingshuset bagefter


Det koster 75 kr. for kaffe og kage i forsamlingshuset


Derefter er der tradition for, at gå sig en tur for at se de smukt illuminerede haver og huse.

Medvirkende
Silkeborg Mandskor
Pris
75 kr.