Bryrup-Vinding-Vrads MR

Formand, aktivitetsudvalg, udflugtsudvalg

                                                     Send sikker post til menighedsrådet - klik her.

Henrik Bang Pedersen
Østervang 28, 8654 Bryrup
Tlf. 51 42 08 41
Email: pedersenhenrikbang@gmail.com


Næstformand, kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg

Bjarne Petersen
Løndalvej 6, 8654 Bryrup
Tlf.: 75 75 44 05 / 61 34 92 89
Email: bpk@petersen.mail.dk


Kasserer, formiddagshøjskole og kirkeværge i Bryrup


Nina Vestergaard 
Udsigten 14, 8654 Bryrup
Tlf. 22 33 36 57
Email: udsigten014@gmail.com 


Kontaktperson & valgudvalg

Bent Braüner
Bakkevej 6, 8654 Bryrup
Tlf. 75 75 63 99 / 20 44 29 99
Email: b.brauner@mail.dk


Sekretær & kirkegårdsudvalg

Peter Jessen 
Vellingvej 25, 8654 Bryrup
Tlf. 75 75 75 53/40 40 47 74
Email:  peter_jessen@live.dk


Kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg, FormiddagsHøjskole & valgbestyrelse

Johannes Jørgensen
Løvevej 11, 8654 Bryrup
Tlf.: 75 75 75 60 / 61 76 12 88
Email: ruthjohannes@gmail.com


Kirkeværge i Vinding, aktivitetsudvalg, skolestue i Vinding

Anne Marie Hald Jensen

Har  ORLOV!


Medlem

Kirkegårdsudvalg, valgbestyrelse & aktivitetsudvalg

Lars Henrik Heden
Løndalvej 8, 8654 Bryrup
Tlf.: 60 82 48 68
Email: eva.larshenrik@gmail.com


Kirkegårdsudvalg, aktivitetsudvalg

Grethe Kristiansen
Overdrevet 1, 8654 Bryrup
Tlf.: 29 29 38 17
Email: grethek@live.dk 


Kirkegårdsudvalg, Aktivitetsudvalg, FormiddagsHøjskole, kunstudvalg

Annemarie Madsen
Fauerholtvej 14, 7362 Hampen
Tlf.: 86 86 90 33/26 18 80 33
Email: aem@hjoellundhus.dk 


Aktivitetsudvalg & FormiddagsHøjskole

Inge Røndal
Kirkevænget 1, 8654 Bryrup
Tlf.: 75 75 41 66/51 32 24 12
Email: inra@km.dk


Kirkeværge i Vrads

Poul Thomassen

Valgt udenfor menighedsrådet.

tlf. 75756426