Kære konfirmander og konfirmandforældre,

Vores biskopper har besluttet at udskyde ALLE konfirmationer til efter pinse, dvs. også jeres.

Det er på alle måder en underlig tid, vi lever i lige nu, og hvor er det svært at det, som vi alle sammen glæder os sådan til, er udskudt.

MEN vi holder konfirmation lørdag den 15. august i Bryrup (kl. 9.30 og 11.00 – jeg fordeler denne gang, så der er lige mange på hvert hold) og søndag d. 16. august kl. 9.30 i Vinding og 11.00 i Vrads.

Klik her for at tilmelde dit barn på de nye datoer i august

Vores skoleleder synes det er fint, at I så kan holde blå mandag den 17. august.

De bedste hilsner til jer alle sammen og Gud i vold,

Inge, æ præjst


Opstart  for alle konfirmander fredag den 16. august - 8.15-10.00 i sognehuset, så vi lige kan hilse på hinanden og jeg kan introducere gudstjenesterne. Opstarts-rytmisk-gudstjeneste for både konfirmander og forældre søndag den 27. oktober kl. 10.30 i Bryrup Kirke - gudstjenesten er naturligvis også for alle andre. Efter gudstjenesten er der en kort introdukton i sognehuset, hvor der vil være lejlighed til at stille spørgsmål

Undervisning torsdag eller fredag 8.15-10.00 i sognehuset i Bryrup, Hovedgaden 3.

Først Undervisning i uge 33, men dernæst først i uge 44 , torsdag den 31. oktober. De 2 første gange er for begge klasser på en gang. Den 31.10. skal vi forberede Halloweengudstjenesten samme aften.

Desuden er der en hel dags undervisning tirsdag den 3. marts i Silkeborg + en dagsudflugt den 25. september.

Datoer:

A-klassen, hovedsageligst torsdage: fredag d. 16. august, 31. oktober, 7., 14., 28. november, 12. december, 9., 16., 23., 30. januar, 20., 27. februar, tirsdag d. 3. marts K-dag for begge klasser i Silkeborg, 6. marts for begge klasser, 12., 19, marts, 2., 16., 23. april, fredag d. 1. og torsdag d. 7. maj (begge gange i maj for alle).

B-klassen, hovedsageligst fredage: d. 16. august torsdag d. 31. oktober, 8., 15., 29. november, 13. december, 10., 17., 24., 31. januar, 21., 28. februar, tirsdag d. 3. marts K-dag for begge klasser i Silkeborg, 6. marts for begge klasser, 13., 20. marts, 3., 17., 24. april, fredag d. 1. og torsdag d. 7. maj (begge gange i maj for alle).

Eller i ugerne: 33 alle fredag, 39 udflugt, 44 alle torsdag, 45, 46, 48, 50, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 k-dag tirsdag for alle & alle fredag, 11, 12, 14, 16, 17, 18 alle fredag, 19 alle torsdag.


Der er et forældremøde onsdag den (15. april) - udsat til 18. juni!!! kl. 19.00-20.00 i sognehuset i Bryrup.


Konfirmandforberedelsen består også i at gå i kirke, dvs deltage i en gudstjeneste i folkekirken. Se hvornår der er gudstjenester på www.voreskirker.dk eller i Den lokale Avis på næstsidste side. En konfirmand skal i løbet af konfirmationsforberedelsen, deltage i en gudstjeneste mindst 10 gange, hvoraf mindst en gang er i julen og en gang i påsken. Man kan godt gå i kirke andre steder end her hos os af og til. Hvis man mister en undervisningsgang pga ferie eller lign. (men ikke sygdom), skal man en ekstra gang i kirke. Vi tæller fra 12.08.

 

Konfirmationsdagene bliver:

Lørdag d. 15. august 2020 i Bryrup Kirke kl. 9.30 og 11.00

Søndag d. 16. august 2020 i Vinding Kirke 9.30 og i Vrads Kirke 11.00

 

Jeg kan ikke garantere at alles ønsker om konfirmation kan imødekommes; vores kirker er så små, så alle kan ikke være i den samme på en gang! På den anden side har alle i min tid fået deres ønske opfyldt. Jeg håber på at have listen over hvem, der skal konfirmeres hvornår, klar til den 27.10. (Hvis jeg har tilmeldingerne J).

 

Jeg glæder mig meget!

Med venlig hilsen

sognepræst Inge Røndal 

51 32 24 12 el. inra@km.dk Kirkevænget 1, 8654 Bryrup, kontor Hovedgaden 3