Konfirmation/Konfirmander


Konfirmandforberedelsen består også i at gå i kirke, dvs deltage i en gudstjeneste i folkekirken. Se hvornår der er gudstjenester på www.voreskirker.dk eller i Den lokale Avis på næstsidste side. En konfirmand skal i løbet af konfirmationsforberedelsen, deltage i en gudstjeneste mindst 10 gange, hvoraf mindst en gang er i julen og en gang i påsken. Man kan godt gå i kirke andre steder end her hos os af og til. Hvis man mister en undervisningsgang pga ferie eller lign. (men ikke sygdom), skal man en ekstra gang i kirke. Vi tæller fra 12.08.

 

Konfirmationsdagene bliver:

Fredag d. 30. april 2021 i Vinding Kirke & Vrads Kirke

Søndag d. 2. maj 2021 i  Bryrup kirke

 

Jeg kan ikke garantere at alles ønsker om konfirmation kan imødekommes; vores kirker er så små, så alle kan ikke være i den samme på en gang! På den anden side har alle i min tid fået deres ønske opfyldt. 

 

Jeg glæder mig meget!

Med venlig hilsen

sognepræst Inge Røndal 

51 32 24 12 el. inra@km.dk Kirkevænget 1, 8654 Bryrup, kontor Hovedgaden 3

 

Konfirmandforberedelse

Der er ingen begivenheder.