Sognepræst ved Bryrup, Vinding og Vrads kirker
Inge Røndal

Tlf. 51 32 24 12, 
bedst tirsdag-fredag i dagtimerne. 
Email: inra@km.dk
Kirkevænget 1, 8654 Bryrup

Send sikker post til Inge Røndal - klik her


Kordegn og regnskabsfører
Mona Britt Nykjær Hansen


Tlf. 75 75 70 60
Email: mohan@km.dk

Send sikker post til kirkekontoret - klik her

Åbningstid:
Tirsdag: 10-12
Torsdag: 10-12 - samt eftermiddag efter aftale

Der er lukket på helligdage.

 


Organist
Niels Bo Emgren

Tlf. 25 33 53 34
Email: nielsemgren@gmail.com

Træffes tirsdag - fredag. 


Graver ved Bryrup kirke
Palle Rasmussen

Tlf. 21 22 68 28
Email: bryrupkirke@mail.dk


Gravermedhjælper ved Bryrup kirke
Stephanie Rahbek Lindvang Christensen


Graver ved Vinding kirke
​Mette Damgaard

Tlf. 29 26 94 96
Email: vinding-graverkontor@hotmail.dk


Graver ved Vrads kirke
Hanne Simonsen

Tlf. 22 13 23 32
Email: vradskirke@gmail.com


Kirkesanger Bryrup
Søren Kristian Frydenlund-Vad

Tlf. 75 75 75 89


Kirkesanger Bryrup
Anni Krogsgaard

Tlf. 75 75 48 11


Kirkesanger Vinding
Poul Erik Andersen

Tlf. 29 89 15 50
Email: rasmus.and@e-box.dk


Kirkesanger Vrads
Annemette Juul Pedersen

Tlf. 20 46 60 01
Email: musicspeaks4all@gmail.com