Alle vores gudstjenester er aflyst fra den 12. marts og 14 dage frem.

Alle arrangementer er ligeledes aflyst i samme tidsrum.

Biskopperne har udsendt en vejledning om tiltag i forbindelse med Corona-epidemien. Folkekirken følger myndighedernes opfordringer. Det betyder at alle gudstjenester og andre arrangementer aflyses. Begravelser bliver gennemført, ligesom det stadig vil være muligt at holde dåb og vielse under små rammer. Alt sammen med maximalt 100 deltagere og under stærke hensyn til hygiejnen.

Konfirmandundervisning aflyst så længe skolerne har lukket.

De ansatte er kun begrænset på kontorer/kirkegårde, men vi er altid klar til at tage telefonen, når den ringer.

Link til radiogudstjenester

Link til Sjælesorg på nettet

Link til DR kirken

Link til morgenandagten på P2

_________________________________________________________________________________

Sognepræst ved Bryrup, Vinding og Vrads kirker
Inge Røndal, Kirkevænget 1, 8654 Bryrup

Tlf. 51 32 24 12, 
bedst tirsdag-fredag i dagtimerne. 
Email: inra@km.dk

Send sikker post til Inge Røndal - klik her


Kordegn og regnskabsfører
Mona Britt Nykjær Hansen


Tlf. 75 75 70 60
Email: mohan@km.dk

Send sikker post til kirkekontoret - klik her

Åbningstid:
Tirsdag: 10-12
Torsdag: 10-12 - samt eftermiddag efter aftale

Der er lukket på helligdage.

 


Organist
Niels Bo Emgren

Tlf. 25 33 53 34
Email: nielsemgren@gmail.com

Træffes tirsdag - fredag. 


Graver ved Bryrup kirke
Palle Rasmussen

Tlf. 21 22 68 28
Email: bryrupkirke@mail.dk


Gravermedhjælper ved Bryrup kirke
Stephanie Rahbek Lindvang Christensen


Graver ved Vinding kirke
​Mette Damgaard

Tlf. 29 26 94 96
Email: vinding-graverkontor@hotmail.dk


Graver ved Vrads kirke
Hanne Simonsen

Tlf. 22 13 23 32
Email: vradskirke@gmail.com


Kirkesanger Bryrup
Søren Kristian Frydenlund-Vad

Tlf. 75 75 75 89


Kirkesanger Bryrup
Anni Krogsgaard

Tlf. 75 75 48 11


Kirkesanger Vinding
Poul Erik Andersen

Tlf. 29 89 15 50
Email: rasmus.and@e-box.dk


Kirkesanger Vrads
Annemette Juul Pedersen

Tlf. 20 46 60 01
Email: musicspeaks4all@gmail.com